Cart

#פרופורציה, #מידתיות, היא שם המשחק כאשר אנחנו נמצאים בתקיעות שמקורה בפחד או לחץ. כשאני נמצאת באיזשהי #סיטואציה שאני תקועה בה ונמצאת באיזושהי בעתה, #פחד, #לחץ, אני מחפשת אדם שאני סומכת על דעתו לדבר איתו על זה. כאשר אני מדברת על זה עם אדם נוסף, קורים ארבעה דברים: 1. כאשר אני ממללת את המחשבות והרגשות שלי, הסטרס והלחץ שלי מתחילים לרדת. הוצאתי אנרגיה (מחשבות ותחושות) החוצה. כבר התחלתי לנקות לעצמי את הסיסטם.2. העניין מתחיל טיפה להתבהר ולרוב אני מבינה שהעניין, שעד אז היה רק במחשבות שלי, הוא לא כזה נורא ואני מתחילה לקבל פרופורציות.3. כשאני מדברת "על זה" אני מתחילה לראות איך אני יכולה לפתור את זה. פתאום נפתחת לי מניפה של תוכן רלבנטי של עשיה מגוונת של פתרונות ותשובות.4. אם עד עתה לא התקיימו כל מה שציינתי עד כה, האדם שאני נמצאת מולו, עוזר לי להבהיר דברים ולקבל פרופורציות.אם אין לי זמן לדבר עם אדם נוסף, אני פותחת #TED ורואה סירטון שמדבר על העניין וזה ישר נותן לי פרופורציות ומעניק לי תשובות וערך רב.ומה איתך?מה עוזר לך לקבל פרופורציות?#מחוללים_שינוי#מחוללים_פרופורציות#שאלת_השבוע

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram דילוג לתוכן