Cart

יש נטיה לחשוב שצריכים לעשות דברים "בזמן". אבל האמת היא, שלכל "זמן", הזמן שלו. גם הזמן האובייקטיבי לא קבוע בכל יום ובאותה השעה. לעיתים הזמן יטוס לנו ולפעמים הוא לא יזוז.יש הבדל ענק בין הזמן הטכני לחווית הזמן.אין טעם להמהיר את הזמן. כבר נאמר בקהלת "...עת ללדת ועת למות, עת לטעת ועת לעקור נטוע... עת לבכות ועת לשחוק... עת לאהוב ועת לשנוא... עת מלחמה ועת שלום..."אם נמשיך לחשוב ולהאמין ש"צריך" // "חשוב" // "כדאי" לעשות דברים בזמן שאנחנו תופסים שמצופה מאיתנו, הדברים לא יהיו מדויקים לנו והתוצאות יהיו בהתאם. לא חבל?האמת היא, שאנו נדרשים להקשיב לעצמינו ולשאול אותנו, האם זה הזמן לעשות את זה? האם זה נכון לי? האם זה מתאים לי?כי לכל #זמן – הזמן שלוומה איתך?מה הזמן שלך מבקש ממך עכשיו?#מחוללים_שינוי#מחוללים_זמן

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram דילוג לתוכן