Cart

אחד הרגשות החזקים שיש לו לאדם הוא הפחד.בסוף בסוף, מתחת לכל פחד, אם נפרק אותו עוד ועוד ונגיע למתחת של המתחת נמצא את הפחד הקמאי, חיים – מוות.עכשיו, זה די ברור, פחד הוא דבר חשוב וטוב כי הוא שומר עלינו. פחד הוא רגש אבולוציוני ששומר עלינו שנישאר בחיים.אבל חייבים להבין שפחד הוא משתנה. אם ניקח פחד מ1-10 נוכל להבין שישנם דרגות משתנות של פחד.לדוגמה – חציית כביש. אם אנחנו מפחדים לחצות כביש סואן ברמה של 5, הפחד שומר עלינו שלא נחצה אותו בבת אחת. אנחנו נסתכל שמאלה – ימינה – שמאלה, ואז נחצה אותו בבטחה, אבל אם נפחד מהפחד באופן של 9,10 אנחנו נעמוד במקום ולא נחצה אותו, לא נתקדם.ככה בחיים.אם נפחד ברמה מאוד גבוהה, לא נעשה דברים. לא נשוחח עם מי שאנחנו מעוניינים, לא נעשה את הצעד לקראת פעולה חדשה, לא נשלח תוכן שאנחנו רוצים, לא נתחיל עבודה חדשה, לא נתקדם. נישאר במקום.אבל אם אנחנו מפחדים באופן בינוני, נעשה כל מיני דברים כדי לשמור על עצמינו. נגיע מוכנים, נעשה פעולות מקדימות, נחקור, נבדוק תרחישים, נעשה סימולציות מה יקרה במקרה כזה או אחר.אם נישאר כל חיינו במקום הקשוח של הפחד, איך נתקדם? איך נייצר? איך נשנה?האם עדיף לא לנסות ולא לעשות?מה יקרה אם תתן.י צ'אנס לדברים?איך יראו חייך אם תתמקד.י בסיכוי ולא בסיכון?#שאלת_השבוע#מחוללים_סיכוי#מחוללים_שינוי

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram דילוג לתוכן