Cart


בכדי להגיע למקום אחר, עשייה חדשה, התנהלות שונה - נצטרך קודם כל להיות בהכרה. לדעת ולהבין שאנחנו רוצים אחרת.
אנחנו כל הזמן גדלים ומתפתחים, לומדים ומשתנים, נכשלים ומצליחים, טועים ויודעים, מנסים ומתפתחים.
"חכמה הדרך מההולכים בה" נאמר.
מה את צריכה להכיר או במה את צריכה להכיר כדי להגיע למקום חדש//אחר?
מה יגרום לך להכיר בעצמך / באחר / בסיטואציה / בעניין שאם תכירי בו, תגיעי למקום החדש?
כדאי לזכור,
אנחנו לא חייבים לדעת דברים. אבל אם נשאל את עצמינו את השאלות הנכונות, הן יובילו אותנו לתשובות הנכונות. עבורינו.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram דילוג לתוכן