Cart

זה היה שבוע מיוחד ומשמעותי עבורי.
"המחולל", השיטה שיצרתי ושלוחת הDIY של הפילוסופיה שלה, קלפים מחוללי שינוי, הגיעו להכרה ארצית ועל זה אני מודה ומוקירה.
כמה מספק ומתגמל יכול להיות עבורנו דבר שאנחנו דבקים בו ועמלים למענו והוא מקבל הכרה וביטוי. אומנם אני עובדת עם שיטת "המחולל" שנים, אבל באופן מוזר, אני חשה שזה משהו פרטי, ומי שמעוניין לעשות עבורו תהליך פנימי, מוצא אותי ומגיע. old school, פה לאוזן .
הפעם, אני מרגישה שאני "יוצאת לאור", כי הקלפים הם מוצר פיזי שיכול להגיע בו בעת לכל כך הרבה א.נשים ולעזור להם לעזור לעצמם. במקצבים קטנים. בפעימות קטנות.
אז יצאתי לפרונט.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram דילוג לתוכן