Cart

בזמן האחרון (אולי זה הגיל🙈) אני פחות ופחות יכולה לסבול כל ביטוי של שנאה ואלימות מכל סוג ועניין. זה הפך להיות כמו אלרגיה עבורי. אני מתחילה להרגיש אי נוחות, צריבה בעיניים וגירודים. אני מרגישה את הקושי במובן הפיזי ממש.אם הייתי יכולה לחולל כל דבר בעולם, הייתי מבטלת את השנאה והאלימות בעולם והייתי מרחיבה ומרבה את האהבה והקבלה בעולם.ואת.ה?#שאלת_השבוע#מחוללים_שינוי

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram דילוג לתוכן