Cart

נדמה שהחיים הם משחק סכום אפס.מין מעגל מתמשך שלא מסתיים אף פעם של טוב ורע, בריאות וחולי, מלחמה ושלום.אבל אפשר להתבונן מזווית אחרת.המציאות כל כך רחבה ומרובדת ולכל אדם הפרספקטיבה שלו.ובסוף, תמיד מתקיימת בחירה.בחירה מפוקחת.אם נבחר לראות את הטוב,אם נבחר להיות בשלום, פנימי//חיצוני,החיים יכולים להיות הרבה יותר נחמדים.אז איזה שלום עלייך לחולל השבוע, שאם תעשי אותו, חייך יוכלו להשתנות?#שאלת_השבוע#מחוללים_שינוי

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram דילוג לתוכן