Cart

מדיה

אובייקטיביות

אנחנו לא אובייקטיביים.
גם אם אנחנו חושבים שכן, בחיים האמיתיים, אובייקטיביים, ככל שנרצה להיות, לעולם לא נהיה.
לפחות לא באופן מלא.
יש הבדל תהומי בין אובייקטיביות במעבדה לחיים עצמם.
ולצד זאת, מודעות היא מילת המפתח להפחתת הפער.
אם נזכור שאנחנו אנושיים, נבין שאנחנו מעורבים רגשית, נפנים שאחנו לא אובייקטיבים כי אנחנו לא חיים בתנאי מעבדה, נראה מי נמצא איתנו בסיטואציה – מה נקודת המבט שלהם?
למה הם פועלים כפי שהם פועלים?
מה מניע אותם?
אז..נוכל לראות תמונה רחבה יותר.

#שאלת_השבוע
#מחוללים_שינוי


linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram דילוג לתוכן